Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu utvrđuje se sadržaj i način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van obuhvata dodijeljenih koncesija, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, obilazak i kontrola, održavanje čistoće i prohodnosti pomorskog dobra van obuhvata koncesija i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

Grad Vodnjan-Dignano redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području. 

Grad Vodnjan-Dignano upravlja pomorskim dobrom putem:

- izdavanja koncesijskih odobrenja,

- održavanja pomorskog dobra.