Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Grad Vodnjan-Dignano gradi reciklažno dvorište

 

Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Gradu Vodnjan-Dignano na kojoj su sudjelovali Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano g. Klaudio Vitasović, direktor gradskog komunalnog društva Contrada d.o.o. g. Guglielmo Moscarda i Andrea Manzin, stručni suradnik za gospodarstvo i EU projekte Grada, iskazano je zadovoljstvo što je nedavno potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta u Gradu Vodnjan-Dignano koji potpisuju Grad Vodnjan-Dignano kao nositelj projekta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao posredničko tijelo razine 1. i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničko tijelo razine 2. 

„Gradu Vodnjan - Dignano dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 3,1 milijun kuna, odnosno 85% prihvatljivih troškova projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Vodnjan sjever, čija ukupna vrijednost iznosi oko 3,8 milijuna kuna, što je najviši iznos dodijeljen za gradnju reciklažnog dvorišta na području Istarske županije. Bespovratna sredstva osigurana su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Kohezijskog Fonda. Provedba projekta vezuje se uz tzv. prioritetnu os 6 (Zaštita okoliša i održivost resursa), investicijski prioritet 6i (Ulaganje u sektor otpada) te specifični cilj 6i1 (Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta).

Nakon ugovaranja, slijedi provedba javne nabave, izvođenje radova i provedba edukacijske kampanje.

Reciklažno dvorište u Poslovnoj zoni Vodnjan sjever gradit će se na površini od 2.000 m2 i trebalo bi biti u funkciji početkom 2019. godine, a njegovom izgradnjom stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada Vodnjana - Dignano i utjecati na smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagalištu.  Već u prvoj godini rada planirano je ostvariti cilj od 110 tona odvojeno prikupljenog otpada te osigurati odgovarajuće uvjete za zbrinjavanje opasnog otpada, elektroničkog otpada, krupnog otpada i posebnih kategorija otpada, kao i oporabu papira, stakla, plastike, tekstila i metala“ naglasio je Gradonačelnik Klaudio Vitasović.

Direktor gradskog komunalnog društva Contrada d.o.o., g. Guglielmo Moscarda, naglasio je  da: “Reciklažna dvorišta imaju iznimno važnu ulogu u održivom gospodarenju otpadom i doprinose ispunjenju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. Tijekom provedbe projekta organizirat će se 12 edukativnih i promidžbenih aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Po završetku izgradnje, reciklažnim dvorištem upravljat će gradsko komunalno poduzeće Contrada d.o.o. koje obavlja poslove komunalnih djelatnosti na području Grada Vodnjana-Dignano. Važno je napomenuti da će u reciklažno dvorište građani moći besplatno (bez naknade) dostavljati gotovo 40 vrsta raznog otpada koji se može reciklirati“.

„Osim bespovratnih sredstava za reciklažno dvorište, Grad Vodnjan – Dignano , osigurao je u prethodnim godinama bespovratna sredstva u visini od 40 posto vrijednosti za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su podijeljeni kućanstvima na području Vodnjana kao i za kupnju posebnog komunalnog vozila za prikupljanje razvrstanog otpada“ rekao je Andrea Manzin, stručni suradnik za gospodarstvo i EU projekte.

Aktualnosti