Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Info telefon Popisnog povjerenstva Ispostave Pula-Pola

Popisno povjerenstvo Ispostave Pula-Pola (područje grada Pule i Vodnjana, te općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat) je otvorilo info telefon 𝟬𝟱𝟮/𝟯𝟳𝟭-𝟴𝟴𝟴 za upite građana u vezi terenskog popisa stanovništva.

Info telefon počinje s radom u ponedjeljak 04.10.2021.

----------------------------------

La Commissione per il censimento della sezione di Pula-Pola (area della Città di Pola e Dignano, e dei Comuni di Barbana, Fasana, Lisignano, Marzana, Medulino e Sanvincenti) ha attivato il numero di telefono 𝟬𝟱𝟮/𝟯𝟳𝟭-𝟴𝟴𝟴 al quale i cittadini possono ottenere informazioni in merito al censimento in campo.

Il numero telefonico sarà attivo da lunedì 4 ottobre 2021.