Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

ISPRAVAK  - Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Ovim putem Vas obavještavamo da je došlo do tehničke greške u tekstu Javnog poziva nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta  NPC 27 (k.č.*247/1, *247/18, 509, 510/12, 510/66, 510/70, 510/125, 510/141, 3130/11   k.o. Galižana).

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 16. srpnja  2020. godine (četvrtak) i 17. srpnja 2020. godine (petak) od 10.00 do 11.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu.

Aktualnosti