Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Vodnjan-Dignano

U nastavku se objavljuju liste kandidata i zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća Bošnjačke, Srpske, Romske, Crnogorske i Talijanske nacionalne manjine u Gradu Vodnjan-Dignano.