Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru

Temeljem zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika te upute Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije, vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa od 10.03.2020. godine izdaje se za građane slijedeća obavijest:

1. Od 12. ožujka 2020. do 14. travnja 2020. godine Javna vatrogasna postrojba Pula ograničava rad sa strankama, na način da im neće biti omogućen ulazak u poslovni prostor u Puli, Dobrilina 16. 

2. Zahtjev za izdavanjem odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru zaprimati će se na ulazu Javne vatrogasne postrojbe Pula uz provođenje svih mjera zaštite.

3. U navedenom periodu zahtjeve je moguće zaprimati i pozivom na tel. broj 052 535 812 i to u vremenu od 08.00 – 15.00 sati.

4. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na telefon broj 052 535 800 ili na e-mail jvp-pula@jvp-pula.hr


                                  ZAPOVJEDNIK
                             Ivica Rojnić, ing. sig.,v.r.

Aktualnosti