Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izgradnja reciklažnog dvorišta-obavijest o održavanju radionica

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta od strane Grada Vodnjan – Dignano privodi se kraju i posljednji ciklus radionica za lokalno stanovništvo te za ciljanu skupinu umirovljenika. 
Predmetne radionice održati će se u srijedu, 15. svibnja 2019. godine prema slijedećem rasporedu:

-    radionica za umirovljenike održati će se u „Dnevnom centru za starije osobe A.Cecon“, na adresi Trgovačka 13, Vodnjan - Dignano, s početkom u 10:00 sati
-    radionica za lokalno stanovništvo održati će se u objektu „Javna vaga“, na adresi Trg Javne Vage 22, Vodnjan - Dignano, s početkom u 19:00 sati.  

U novom sustavu održivog gospodarenja otpadom velika odgovornost je upravo na korisnicima, odnosno građanima čije je sudjelovanje i prihvaćanje novoga sustava od ključne važnosti. Upravo iz tog razloga iste treba educirati na najbolji mogući način jer što se više otpada bude razvrstavalo biti će ugodnije živjeti u čistoj i zdravoj okolini.

Napominjemo da je cjelokupni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciran u iznosu od 85% iz Kohezijskog Fonda Europske Unije a visina cjelokupnog projekta iznosi 3,8 milijuna kuna. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada Vodnjan - Dignano koji će utjecati na smanjenje količine otpada na samom odlagalištu. Već u prvoj godini rada planira se ostvariti cilj od 110 tona odvojeno prikupljenog otpada te osigurati odgovarajuće uvjete za zbrinjavanje opasnog otpada, elektroničkog otpada, krupnog otpada te posebnih kategorija otpada, kao i za uporabu papira, stakla, plastike, tekstila i metala. 

Reciklažno dvorište je ključan objekt vezan uz novi sustav održivog gospodarenja otpadom a stavljanjem istoga u pogon taj će sustav profunkcionirati u pravom smislu riječi. 

Po završetku izgradnje reciklažnim dvorištem upravljat će gradsko komunalno poduzeće Contrada d.o.o. koje obavlja poslove komunalnih djelatnosti na području Grada Vodnjan - Dignano.