Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izrada energetskog akcijskog plana razvitka (SEAP) Grada Vodnjan – Dignano: pozivaju se građani Grada Vodnjan - Dignano da ispune anketu   

 

Grad Vodnjan – Dignano  je započeo s izradom Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) u sklopu projekta Empowering na kojemu je Istarska razvojna agencija jedan od partnera, a za čiju realizaciju je potrebno uskladiti podatke svih gradova kako bi se poboljšale mjere koje će doprinijeti postizanju ušteda na području Istarske županije.

Pozivaju se svi građani da ispune anketu te time pridonesu boljoj identifikaciji potrebnih mjera koje bi se implementirale u SEAP i koje bi imale utjecaj na povećanje energetske učinkovitosti, a u skladu s vizijom Grada Vodnjan - Dignano te ciljevima natječaja na nacionalnoj i europskoj razini koji odgovaraju istoj.