Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izravno financiranje udruga/organizacija civilnog društva

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) propisuje da se financiranje programa i projekata udruga/organizacija civilnog društva provodi putem javnog natječaja, no isto tako i da se u određenim situacijama sredstva mogu dodijeliti udrugama/organizacijama civilnog društva i bez provedbe javnog natječaja. 

Naime, u čl. 6.., st. 3. i 4. Uredbe stoji sljedeće:

(3) „Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo:
– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.“

Popis obvezne dokumentacije za izravnu dodjelu financijskih sredstava:

  1. Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava
  1. Obrazac proračuna za izravnu dodjelu financijskih sredstava