Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA – HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - elektroenergetska mreža

- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - transformatorska stanica,

u naselju Peroj, Proštin

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.12.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.