Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na katastarskim česticama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Grad Vodnjan - Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Trg javna vaga: k.č. 4155/1 u k.o. Vodnjan.

Grad Vodnjan - Dignano, kao upravitelj ceste izvršit će obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Krešimira Stojkovski (Geo 851) iz Geobiro-a d.o.o., Pula, Giardini 11, dana 27.svibnja 2016. godine.

Nositelji prava na zemljištu mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Trg javna vaga u prostorijama Grada Vodnjana – Dignano, Trgovačka 2/II kat – soba broj 2 dana 30. svibnja 2016. godine od 10.00 do 12.00 sati.

                                                                                             GRADONAČELNIK
                                                                                               Klaudio Vitasović