Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem (k.č. 506/3, 501/135, 501/153, 501/418, 501/159, 505/1, 505/2, 501/404, *247/9 k.o. Galižana) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je Grad VodnjanDignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste -Valdenaga.

Radovi su započeli 14. siječnja 2017. kada je Grad Vodnjan - Dignano započeo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije dr.sc.Boris Blagonić, dipl.ing.geod., br.ovl.GEO 612 iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 21 .veljače  2017. godine (utorak) od 9.00 do 10.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan, soba broj 2.

Aktualnosti