Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Peroj plaža

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena nerazvrstana cesta (k.č. 660/2, 661,/3, 661/13, 661/14, 661/15, 668/7, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 718/6, 817/34, 1019/20, 1019/34, 1019/267, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/4, k.o. Peroj), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: Peroj plaža (beach bar) u Peroju.

Radovi su započeli 01. veljače 2020. kada je Grad Vodnjan-Dignano započeo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije tvrtke Geo Triangl d.o.o., Prilaz Griža 4, Labin.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 14. svibnja 2020. godine (četvrtak) od 14.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu-Dignano.