Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena:

  • nerazvrstana cesta  NPC 20 (k.č.501/18, 505/2, 506/2, 512/8, 512/13, 513/6  k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 20 - Valdenaga – Fažanska cesta – Sjeverni odvojak 4.
  • nerazvrstana cesta  NPC 27 (k.č.501/5, 501/89, 501/465   k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 27 - Valdenaga – Fažanska cesta – južni  odvojak 3.
  • nerazvrstana cesta  NPC 27 (k.č.510/67, 510/81  k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 27 - Valdenaga – Fažanska cesta – južni odvojak 1.
  • nerazvrstana cesta  NPC 20 (k.č.506/10, 506/12, 506/19  k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 20 - Valdenaga – Fažanska cesta – Sjeverni odvojak 3.
  • nerazvrstana cesta  NPC 20 (k.č.501/430 k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 20 - Valdenaga – Fažanska cesta – Sjeverni odvojak 1.
  • nerazvrstana cesta  NPC 20 (k.č.501/18, 501/417  k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 20 - Valdenaga – Fažanska cesta – Sjeverni odvojak 2.

Radovi su započeli 15. siječnja  2020. kada je Grad Vodnjan-Dignano započeo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 9. lipnja  2020. godine (utorak) od 11.00 do 12.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu-Dignano.

Aktualnosti