Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena nerazvrstana cesta (k.č.*424, *428/1, *428/2, *429, *430, *431, *451/1, *451/2, *451/3, *451/4, *452, *453/1, 4050/1 k.o. Vodnjan), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: Paolo Veneziano u Vodnjanu-Dignano.

Radovi su započeli 11.travnja 2019. kada je grad Vodnjan započela s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 14. svibnja  2019. godine (utorak) od 11.00 do 12.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu.