Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena:

nerazvrstana cesta  NPC 27 (k.č.*247/1, *247/18, 509, 510/12, 510/66, 510/70, 510/125, 510/141, 3130/11   k.o. Galižana), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 27 - Valdenaga – Fažanska cesta – južni  odvojak 2.

Radovi su započeli 17. svibnja  2020. kada je Grad Vodnjan-Dignano započeo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 17. srpnja  2020. godine (četvrtak) od 10.00 do 11.00 sati u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu.

Aktualnosti