Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena nerazvrstana cesta (k.č.718/11, 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 721/5, 724/2, 724/6, 724/10 sve k.o. Peroj), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 23 u Peroju.

Radovi su započeli 15. listopada 2019. kada je Grad Vodnjan-Dignano započeo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 26. studenog 2019. godine (utorak) od 11.00 do 12.00 sati u prostorijama grada Vodnjana, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu.

Aktualnosti