Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta k.č. 1495 u k.o. Vodnjan

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena:

- nerazvrstana cesta (k.č. 1495 u k.o. Vodnjan), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ počelo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: NPC 66 Vodnjan, cesta prema eksploatacijskom polju Tambura. Radovi su započeli 1. listopada 2021. kada je Grad Vodnjan-Dignano započelo s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geogrupa d.o.o., Epulonova 21, Pula.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 12.4.2022. od 10.00 do 11.00 sati u prostorijama grada Vodnjana, Trgovačka ulica 2 u Vodnjanu.

KLASA: 932-01/22-01/31

URBROJ: 2163-10-04/17-22-01

Vodnjan-Dignano, 05. travnja 2022. godine

                                                                                  GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti