Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis - Torino gradnja d.o.o.

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    stambenu građevinu sa dva stana,  na građevnoj čestici koja će nastati od dijela k.č. 567/117 k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.01.2020. od 10:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti