Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, uređenje platoa, izgradnja potpornih zidova i servisnog spremišta, 3. skupine, na katastarskim česticama dio k.č.br. 520/1 i dio k.č. br. 553/27 k.o. Vodnjan.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.11.2015 u 09:30 sati, na lokaciji – Vodnjan, Trgovačka 2/II, soba broj 3. Kompletan tekst poziva nalazi se u prilogu.

 

Aktualnosti