Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Dragan Galić

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - obiteljska kuća na postojećoj građevnoj čestici 1753/38 k.o. Galižana.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  06.07.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat, soba 2.

Aktualnosti