Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Elektroistra Pula

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - elektroenergetska mreža,

- građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava - transformatorska stanica,

na katastarskim česticama k.č.br. 1025/1, 1019/28, 1019/1, 1019/59, 1019/373, 686/7, 1019/98, 1019/42, 1019/85, 1019/84, 1019/239, 1019/240, 1019/49, 1019/48, 1019/83, 1019/82, 1019/81, 1019/80, 1019/79, 1019/43, 1019/91, 1019/90, 1019/77, 1019/76, 1019/75, 1019/74, 1019/73, 1019/40, 1019/350, 1019/366, 1019/364, 1019/132, 1019/47, 1019/54, 1019/283, 1019/286, 1019/58, 1019/142, 1019/143, 1019/68, 1019/115, 1019/128, 1019/276, 1019/113, 1019/112, 1019/110, 1019/331, 1019/72, 1019/245, 1019/109, 1019/64, 1019/130, 1019/255, 1019/256, 1019/32, 1019/33 k.o. Peroj i k.č.br. 219/58 i 1432 k.o. Fažana (Peroj, Proštin).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14.06.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2.