Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - ELEKTROISTRA PULA - k.č.br. 19/60, 19/76, 19/77, 19/375 i 19/376  k.o. Peroj 

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava - transformatorska stanica,

- zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - elektroenergetska mreža,

na katastarskim česticama k.č.br. 19/60, 19/76, 19/77, 19/375 i 19/376  k.o. Peroj  (Peroj, Podeša).

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08.08.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, II. kat