Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - područni dječji vrtić u Peroju, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - PODRUČNI DJEČJI VRTIĆ U PEROJU, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.  866/1 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2017. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2. 

 

Aktualnosti