Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - k.č.br. 476/9 i 1043 k.o. Peroj

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda vodovodna mreža, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 476/9 i 1043 k.o. Peroj (PEROJ, naselje Foletti).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.04.2016. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, II. kat.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

SAVJETNICA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU
Dora Komparić, mag.iur.