Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - k.č.br.  793/1 k.o. Peroj – građevina A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine  stambene namjene - obiteljska kuća - građevina A, 4. skupine
- građenje građevine  stambene namjene, pomoćna građevina - bazen, 4. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br.  793/1 k.o. Peroj (Peroj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08.02.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat.

Aktualnosti