Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Marijan Penšek

 

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta (odnosi se i u svezi stranke Ernest Wolf) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  stambene namjene - obiteljska kuća i bazen, na  k.č.br.  530/57 k.o. Vodnjan (Betiga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.