Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Mićo Dragojlović

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    rekonstrukciju građevine( dogradnja i nadogradnja ) mješovite namjene ( stambeno poslovna ), 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 817/3, i dr., k.o. Peroj (PEROJ).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  11.09.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.