Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Mladenko Ninković

Pozivamo Vas (odnosi se i na Evu Prenc Matković) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  stambene namjene - obiteljska kuća u sklopu koje je garaža i vanjski bazen, 2. skupine, na  k.č.br.  541/2 k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.03.2018 u 14:02 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano,Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.