Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MLADENKO NINKOVIĆ, HR-52100 PULA, GOČANSKA ULICA 1 DRAGAN JURIŠIĆ, HR-52100 VINKURAN, KUČINE 56

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADENKO NINKOVIĆ, 52 100 PULA, GOČANSKA ULICA 1

DRAGAN JURIŠIĆ, 52 100 VINKURAN, KUČINE 56

- dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta (odnosi se i na: Evu Prenc Matković, Daru Karanović te Slavka Ivić) u postupku izdavanja građevinske dozvoleza građenje građevine stambene namjene - obiteljske kuće "b", 2. skupine, na k.č. prema geodetskom projektu k.č. 541/7 k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.09.2018. u 10,000 sati Upravni odjel za komunalni sustav,prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano.