Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Pragrande d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - gravitacijski kolektori i tlačni cjevovod, 2. skupine, na katastarskim česticama dijelovi k.č.br.: 1056/2, 3474/8, 2066/2, 3986/4, 4002, 3987/1, 3978/10, 1056/11, 4157, 3480/3, 2336/1, 2335/2, 1756/3, 1812/6, 1790/64, 1790/14, 1790/35, 1803/8, 1804/4, 1803/7, 1756/2, 1727/7, 1726/8, 1727/10, 1807/1, 1807/8, 1790/63, 1804/3, 1726/2, 4050/1, 4041/2, 4120/1, 4040/1 i 4107/1. k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.