Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Pragrande d.o.o. - Barbariga

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kolektori, na katastarskim česticama dijelovi k.č.br.: 479/478, 479/515, 530/5, 530/119, 567/121, 567/132, 567/133, 567/125, 569/1, 567/46, 530/14, 530/105, 530/11, 571/3, 571/38, 571/12, 571/2, 479/261, 479/433, 479/475, 479/477, 479/391, 479/350, 479/120, 479/534, 479/503, 479/342, 479/123, 479/632, 479/419, 479/400, 568/1 i 479/513. k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.