Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Pragrande d.o.o. II

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - gravitacijski kolektor, na katastarskim česticama dijelovi k.č.br.: 1035/17, 1035/18, 1035/1, 1035/16, 1036/1, 1047, 807/28, 818/1, 811/6, 1019/24, 1019/21, 807/15, 807/6, 811/13, 815/1, 813/2, 716/3, 813/5, 813/20 i 1019/20. k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.