Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Roberto Leonardelli, Ulica Laco de Fraghena 5, Galižana

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2.b skupine kuća za odmor
-    rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene (pomoćna), 2.b skupine - bazen
-    rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene (pomoćna), 2.b skupine - nadstrešnica
na novoformiranoj građevnoj čestici 3146/1 k.o. Galižana (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  11.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.