Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - SANITARNA KANALIZACIJA GALIŽANA

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja

odpadnih voda), 2.b skupine - SANITARNA KANALIZACIJA UNUTAR INDUSTRIJSKE ZONE GALIŽANA na postojećoj građevnoj čestici 1051/3 , 1055/17, 3075/2, 3074/2, 1109/2, 1089/4, 1089/17, 1172/59 i 1172/58 k.o. Galižana (Galižana, INDUSTRIJSKA ZONA GALIŽANA).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.

Aktualnosti