Contact Us

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - SANJA VALE

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća

- rekonstrukciju građevine (prenamjena iz stambene u pomoćnu građevinu) - ljetna kuhinja na postojećoj građevnoj čestici k.č. 515/8 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.05.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.

Aktualnosti