Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta - SANJA VALE

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća

- rekonstrukciju građevine (prenamjena iz stambene u pomoćnu građevinu) - ljetna kuhinja na postojećoj građevnoj čestici k.č. 515/8 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.05.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.