Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Tamara Tić Bačić

Pozivamo Vas ( Francesca Delton i Antonia Delton) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  gospodarske namjene - stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima, 2. skupine, na katastarskim česticama 6923/1 (prema geodetskom projektu, a nastala od k.č.br.: 6922/2, 6922/1, 6923/1, dijela 6925/2 i dijela 6924) i 6928/2 (prema geodetskom projektu, a nastala od k.č.br.: 6923/2, 6921, 6928/2, dijela 6925/2 i dijela 6924). k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku. 

Aktualnosti