Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vodovod

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine magistralni cjevovod infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Galižana-Monte Mulin, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 6146, 6145/2, 6145/1, 6142, 6083, 6031, 6141/4, 6140, 6137/2, 6136/2, 6122/1, 6123/1 sve k.o. Vodnjan te k.č.br.: 3030/1, 3030/2, 3030/3, 3030/4, 2936/6, 2961/1, 2961/2, 2960, 2936/1, 2939/1, 2936/62, 2938/2, 2934, 2935/1, 2935/2, 2936/51, 2936/17, 2936/113, 2936/56, 2936/55, 2886/2, 2887/2, 3105/1,  2892/1. sve k.o. Galižana. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2016. godine u 10 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst poziva nalazi se u prilogu.