Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Vodovod Pula, izgradnja vodovodne mreža Monteci, Galižana

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - građenje vodovodne mreže, na građevnoj čestici k.č.br. 3090 i 3094 k.o. Galižana (Monteci).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.04.2016. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, II. kat.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.