Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta -Gordana Lukić

Pozivamo Vas (odnosi se i na stranke nepoznate adrese) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
-    građevinu stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br.: 181/2 zgr.,  181/3 zgr. i dio 181/4 zgr. k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.