Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta -KERMAS ISTRA d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru- Golf igraliište Porto Mariccio -I.etapa, II. etapa-faza II.5 i II.9, III. etapa, na k.č.br.:  479/997, 479/998, 479/999, 479/180, dio 7858, 479/1000, 520/14, dio 520/1, 1047/68, 1047/68, 479/1002, 479/996  sve k.o. Vodnjan, k.č.br.:  2/3, 2/16, 2/1, 3/1, 3/2, dio1055/1, 2/35 sve k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.03.2018 u 12:50 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.