Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta- Lirim Fetai

Pozivamo Vas, kao suvlasnike predmetnih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za

- poslovnu zgradu ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine na k.č. 7850, 7634/9 i 7634/13, sve u  k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.12.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti