Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta 08.01.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja LOKACIJSKE DOZVOLE za zahtvat u prostoru infrastrukturne namjene, enegetskog sustava - niskonaponska mreža iz TS 10/20)/0, 4kV Ronki, 2. skupine, na k.č. dio 689, 616, 615/1, 3064/2, 589/11, 589/2, 589/3, 586/10 i 586/3 k.o. GaližanaUvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08.01.2018. u u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano,Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku. 

Aktualnosti