Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta 20.11.2017.

 

Pozivamo EDUARD GRABOVSKIY (zbog nemoguće dostave, nakon tri pokušaja od nadležnog ureda u Moskvi) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene -  obiteljske kuće, 2. skupine:

  • građenje pomoćne građevine - bazen sa strojarnicom, na k.č. 309/2 (prema geodetskom projektu, a nastala od k.č. br: 309/2 i 609/3) k.o. Galižana.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku. 

 


 

     

 

Aktualnosti