Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta 22.12.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene - skladište željezne robe i aerosola, 2. skupine, na  1079/2 prema geodetskom projektu (nastala od dijela k.č.br.: 1056/1, 1058/2, 1079/2 i 1081/1) k.o. Galižana Industijska zona Galižane.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.12.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano,Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku. 

Aktualnosti