Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta 25.05.2020.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) prometnice s komunalnom infrastrukturom Sv. Domenica-prometne površine, oborinska odvodnja, fekalna odvodnja, javna rasvjeta i EK kanalizacija za EKI na građevnoj čestici k.č.br.: 5956/10, 5956/5, 5956/6, 5955/2, 5962/7, 5965/6, 5963/3, 5964/2, 5961/8, 5961/7, 5967/13, 5968/11, 5969/11, 5969/1, 1693/3 k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.05.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Aktualnosti