Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta BRIST d. o. o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine kušaonica sa spremištem gospodarske namjene
- kušaonica sa spremištem, 2. skupine

- građenje građevine nadstrešnica sa spremištem gospodarske namjene - pomoćna građevina -nadstrešnica sa spremištem,

na zemljišnom kompleksu k.č.br:  3338,  3376/1, 3376/3, 3375/1 i 3375/2 k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.