Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta BRIST d. o. o. II

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - zgrada za smještaj gostiju,

- građenje građevine ljetna kuhinja gospodarske namjene - pomoćna građevina,

- bazen  - vanjski,

na zemljišnom kompleksu k.č.br:  3338, 3376/1, 3375/2, 3375/1 i 3376/3 k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grada Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.