Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta dana 10.11.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • gospodarsku građevinu-pogon za preradu maslina, sa pratećim prostorijama -FAZAI,
  • gospodarsku građevinu -skladišni prostor za repromaterijal i strojeve, prostori za djelatnike i prostori za preradu i skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda sa pratećim prostorijama -FAZA II

na  kompleksu katastarskih čestica k.č.br.  2130, 2128/16, 2128/17, 2128/1 i 2128/3 k.o. Vodnjan .

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.11.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grada Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku.